Anglų kalbos konspektas Anglų kalbos taisyklės (MS Word)

Puslapiai 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Anglų kalbos konspektas Anglų kalbos taisyklės (MS Word)
The Present Simple Tense. The Present Continuous Tense. The Past Simple tense. The Past Continuous Tense. The Past Simple and the Past Continuous Tenses. The Present Perfect tense. The Present Perfect Continuous Tense. Kt.


Anglu_kalbos_taisykles.doc

Metai2007
KalbaLietuvių
KategorijaAnglų kalba
Tipaskonspektas
Apimtis10 psl. [?] / 164KB
InstitucijaUkmergės r. sav., Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, 11 grupė / klasė
Įkeltas2007-05-24
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Anglu_kalbos_taisykles.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
The Present Simple Tense The Present Simple Tense I/we/you/they V (live, go) He/she/it V-es/-s (lives, goes) I/we/you/they don`t V (don`t live,go) He/she/it doesn`t V (doesn`t live,go) ? (Where/When...) Do I/we/you/they V (Do they live...?) (Where/When...) Does he/she/it V (Where does he go?) ? Who/What - kas? do/does V-es/-s (Who plays the piano? Ann does.) Meaning/Reikšmė Reguliarūs, pasikartojantys, bet nesikeičiantys veiksmai. Habits, routines Laiko aplinkybės: Never, rarely, hardly, ever, seldom, occasionally, sometimes, frequently, often, usually, always(dažniausiai eina prieš veiksmažodį) Every day/week/month/year; in the morning/afternoon..., on Mondays..., once a week...(dažniausiai sakinio gale) e.g.We go abroad every year. 2. Konstatuoja faktus; reiškia bendras tiesas, dėsnius. People drive on the right in most European countries. 3. Veiksmų seka. Every morning he gets up, takes a shower, has a cup of coffee and leaves. 4. Apibūdinant knygos, filmo turinį Mr. Darcy eventually proposes to Elizabeth, and she accepts. 5. Sudarant istorinių įvykių lenteles, santraukas. 1789 - the French Revolution st arts. 6. Komentuojant sporto įvykius. Johnson returns the ball to the centre. 7. Ilgalaikės situacijas, kurios nepanašu, kad keisis. Jack lives alone as he prefers it. 8. Laikraščių antraštės (kai įvykiai yra praeity) Kalbant apie būsimus įvykius, naudojam bendratį.(President to visit China next month.) President arrives in China. 9. Tvarkaraščiai, receptai, instrukcijos, dienotvarkės, programos, repertuaras. The plane arrives at 2 in the morning. 10 a) Šalutiniuose laiko sakiniuose po jungtukų after, before, when, until, as soon as kai kalbame apie ateitį. b) Šalutiniuose sąlygos sakiniuose (I tipo) po if, unless, in case, provided a) After you go another 50 m., you`ll see a path to the left. b) I`ll bring a compass in case you get lost. 11. Reiškiant nuomonę, jausmus I hope you`ll come. 12. Su frazėmis Here comes / There goes (apie veiksmą, vykstantį šiuo metu) Hurry up ! There goes the last bus. Here comes the postman. The Present Continuous Tense I am He/she/it is + Ving (I`m living in Lon don at the moment) We/you/ they are - I`m not - He/she/it isn`t + Ving (I`m not living in London at the moment) - We/you/ they aren`t ? (What/When...) Is he/she/it + Ving (Are you living in London at the moment?) (What/When...) Are we/you/ they Me aning/Reikšmė 1. Veiksmas, vykstantis kalbos momentu. He can`t come to the phone, he`s having a shower. Lako aplinkybės: Still, currently,at present, at the moment, now Look ! Listen!.. 2. Trumpalaikė situacija ar pasikartojančios trumpalaikės situacij os. She normally lives in London, but at the moment she`s staying in Athens. 3. Nuolat kintanti(s) situacija, veiksmas (didėja, mažėja, gerėja, blogėja...) Prices are rising every year. 4. Erzinantys/stebinantys veiksmai, įpročiai su žodžiais always, co nstantly, regularly , keep . He`s always losing his keys. 5. Iš anksto suplanuoti ateities ( dažniausiai netolimos) veiksmai, kurie nepanašu, kad keisis. I can`t join you. My grandpa is coming tonight. Veiksmažodžiai nenaudojami Continuous laike (State verbs) verbs of existing or being be, consist of, contain, exist verbs of possessing belong to, have (= own), jnclude, lack, own, possess verbs of feeling or wanting adore, desire, despise, detest, dislike,envy, hate, like, love, need, pity, prefer, tr ust, want, wish verbs of thinking or believing believe, doubt, expect, feel {= think), forget, imagine, intend, know, realise, recognise, remember, see (= understand), suppose, think, understand, know, notice, (dis)agree verbs of appearance appear, resemble, seem, look verbs of sense feel, hear, see, taste, smell, sound other verbs concern, depend, deserve, fit, matter, measure, mean, mind, weigh State verbs. Differences in Use. am/is/are - being (kalbant tik apie elges į). verb use in present simple use in present continuous be Your son is a very obedient child, isn't he? Your son is being very obedient at the moment. (= is behaving obediently) have They're very rich. They have three homes and a yacht. I'm havi ng a really good time, thanks. (= am experiencing) think I think that the world's problems are getting worse. I'm thinking of contributing to Oxfam. (= am considering) (mąstyri, svarstyti). mean The sign means 'slow down'. (reikšti). You're always mea ning to call us, but you never do. (= are intending) .(ketinti). appear It appears the police have not started the investigation. (pasirodo). The Philharmonic are appearing at the Palladium. (= are performing) . (atlikti vaidmenį, pasirodyti schenoje). weigh She weighs 70 kilos. (būsena). I'm weighing the ingredients for the cake. (= action of weighing) (sverimo procesas). come I come from Lithuania. (kilti iš, gyventi). I'm coming from Sveden. (aš keliauju, grįžtu). see I see your problem. (underst and). Mark is seeing his boss. (meeting). Do you see that house? (matyti). I see Daniel quite often. (meeting). look This picture looks nice. (atrodyti). I'm looking at this picture. (žiūrėti į). fit The coat fits. (tikti, derėti). I'm fitting the lock to the door. (pritaisyti, įtaisyti). like/love I like/love partys. (apskritai). I am loving/liking this party. (trumpalaikėm situacijoms). Some verbs of feeling can be used in both the sim ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

veiksmas she praeitis simple perfect ve tense continuous present ving verbs morning haven vykti reikšmė kalbėti situacija rezultatas pasibaigti london iii atlikti +ved kalba įvykti įvykis working&hellip where&hellip reikšti pasikartoti moment meaning lived didn būsena aplinkybė went vartoti seen here am already vartojimas tęstis tenses sakinys prasidėti having hasn differences come &hellip šiol veiksnys suplanuoti naudoti būti žiūrėti įtaisyti tikti tikslus repertuaras mandagiai kreiptis kilti ketinti gyventi baigtis atrodyti apskritai