Filologijos rašinis Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje (MS Word)

Puslapiai 2

1

2

Filologijos rašinis Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje (MS Word)
Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“.


Grazinos_paveikslas_A._Mickeviciaus_poemoje.doc

Metai2006
KalbaLietuvių
KategorijaFilologija
Tipasrašinis
Apimtis3 psl. [?] / 34KB
InstitucijaPasvalio r. sav., Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla, 8 grupė / klasė
Įkeltas2006-12-20
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Grazinos_paveikslas_A._Mickeviciaus_poemoje.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
Moteriškumo samprata A Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“ A.Mickevičius, lietuvi ų , baltarus ų , lenk ų rašytojas, yra suk ū r ę s poem ą „Gražina“. Šioje poemoje kalbama apie lietuvi ų kov ą su kryžiuočiais. Pagrindiniai veikėjai: kunigaikštis Liutauras, jo žmona Gražina ir j ų patar ė jas Rimvydas. Svarbiausia šios poemos tema- moteriškumo samprata. Kokia yra Gražina? Kaip A.Mickevičius vaizdavo XIII- XV amžiaus moterį? Gražina yra pagrindin ė veikėja. Poemoje A.Mickevičius vaizdavo kunigaikštienę, kaip gražiausią mergin ą - „...Lydos kunigaikštien ė Gražina, tarp lietuvos gražuoli ų pagarsėjus kaip už visas gražiausia mergina“.Nors Gražina yra tyro veido, nors ir nejauna, bet jos bruožai to neišdav ė - „...gyveno jau vidurdien į jinai, bet bruožai išminties ir moteryst ė s jaunam jos veidui tiko dyvinai“, ‚veidas“ ne tik i š mintingas bet ir rimtas- „ji rimtumu ir gaivumu patraukia, taryt jauti, kad vasara greit bus ... “ . Gražina taip pat buvo aukšta - „ ... nuo Liutauro- milžino galingo- ū giu n ė kiek neatsiliko. Gražina savo vidumi buvo labiau panaši į „vyr ą “- „... bet ir širdis į vyro paneš ė jo. Į verpstę ir mergautinius žaislus iš tolo ji su panieka ži ū r ė jo.“ ir tarnai, ir žmon ė s klysdavo, neatskirdami , kad tai moteris, o ne vyras- „ ant žemaituko susitikę j ą , kaimie č iai man ė vyr ą susitik ę , jei tarnai ne kart ą pilyje kaip kunigaik š č iui lenk ė s apsirik ę “. Jai patinka labai jodin ė ti - „ ir kas nemat ė jos raitos - į šiurkšt ų lokio kail į į simovus“, taip pat Gražina m ė go labai medžioti- „ patiko jai medžiokli ų triukšmas, kovos“. Ji protinga ir išmintinga , ne ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

gražinti poema liutauras vyras vaizduoti mėgti mickevičius kunigaikštis kryžiuotis karas išmintingas gražus gražinos dalyvauti bruožas žūti vidus veidas tarnas susitikti samprata patikti panašus nežinoti moteriškumo moteris mirti mintis manyti lietuvis jis gražina&ldquo rimvydas rimtumas rimtas- rimtas rimtai reikalas rašytojas raitos- protingas protingai prijojo prieiti pomėgis pasitarus pasiaukojanti panieka panešėjo pamatyti nieks slėpti milžinas ūgis gražuolis triukšmas patarti paskęsti vidurdienis liepsna išorė lenkas deginti tyras paslėpti sąjunga patarėjas tikti krūtinė tvarkytis