Informatikos referatas Saugus elgesys su kompiuteriu (MS Word)

Puslapiai 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Informatikos referatas Saugus elgesys su kompiuteriu (MS Word)
Atsakymai į opius klausimus. Kaip elgtis kompiuterizuotoje darbo vietoje.


Saugus_elgesys_su_kompiuteriu.doc

KalbaLietuvių
KategorijaInformatika
Tipasreferatas
Apimtis9 psl. [?] / 392KB
InstitucijaKlaipėdos m. sav., Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, 1 grupė / klasė
Įkeltas2006-03-03
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Saugus_elgesys_su_kompiuteriu.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
    3.3. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje Kompiuterizuota darbo vieta - tai patalpos dalis, kurioje stovi kompiuterinė įranga (sisteminis blokas, displėjus, klaviatūra) kartu su orgtiachnine įranga (spausdintuvas, faksas, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir kt.) bei reikalinga buitine įranga (ventiliatorius, kondicionierius, stalinė lempa, elektrinis šildytuvas, elektros instaliaciniai laidai ir kt.) ir kurioje pastoviai visà darbo dienà ar jos dalį praleidžia darbuotojas. Sąvokai “kompiuterizuota darbo vieta” priskiriamos ir mokomosios vietos displėjo salėse bei kompiuterio klasėse. Kompiuterizuotose darbo vietose sąlyginai išskiriamos dvi elektromagnetinės spinduliuotės šaltinio grupės: 1) laukai, kuriuos sukuria kompiuterinė įranga; 2) laukai, kuriuos sukuria kita darbo vietoje esanti įranga. Siuolaikinis kompiuteris - tai sudėtinga sistema, susidedanti iš keleto elektrinio ir radioelektroninio įrenginio su skirtingais fizikiniais veikimo principais. Paprasti elektriniai įrenginiai naudoja tokià įtampa, kokià gauna iš elektros tinklo (maitinimo šaltinio). Tuo tarpu sudėtingesni įrenginiai, pavyzdžiui, displėjus, savo funkcijoms vykdyti keičia maitinimo įtampos dapná, lygá ir formà. Displėjaus veikimui reikalingi įvairūs dapniai, skirtingo formos elektros srovės (sinusinė, prisijungęs, statinio impulso), todėl aplink displėjų spinduliuojami plataus daknio spektro elektromagnetiniai laukai. Elektrostatinį laukà sukuria elektrostatinis potencialas, reikalingas elektronams pagreitinti elektroniniame vamzdyje. Dėl to susidaro potencialių skirtumas tarp displėjaus ekrano ir kompiuterio vartotojo. Elektrostatinis laukas aplink vartotojà priklauso ne tik nuo displėjaus sukuriamo lauko, bet ir nuo potencialų skirtumo tarp vartotojo ir já supanėių daiktų. Šis potencialų skirtumas susidaro, kuomet įelektrintos dalelės nusėda ant kūno vaikštant grindimis su kilimine danga, trinantis rūbams (ypač sintetiniams) vieniems á kitus ir t.t. Šiuolaikiniuose displėjuose naudojamos priemonės labai sumažina ekrano elektrostatinį potencialą, tačiau tuose displėjuose, kuriuose naudojamas kompensacinis būdas ekrano potencialui sumažinti, tai pasiekiama tik nusistovėjusiame darbo režime. Įjungiant tokį displėjų , jo ekrano potencialas dešimtis kartų viršija nusistovėjusio režimo potencialą 20-30 sekundžių laikotarpyje, o išjungiant - net keletą minučių. Šito jau pakanka ore esančioms dulkėms ir aplinkiniams daiktams įelektrinti. Kintamus elektrinius ir magnetinius laukus sukuria mazgai, kuriuose naudojama aukšta kintamoji įtampa ir teka didelės kintamosios srovės. Kompiuterizuotoje darbo vietoje, kaip ir tikrinant kompiuterinia technikà laboratorijoje, išskiriami du dažnio diapazonai, kuriuose atskirai nurodomi leistini elektromagnetinės spinduliuotės lygiai: I daž niø diapazonas - 5 Hz - 2000 Hz. Šio dažnio elektromagnetinio lauko šaltiniais yra maitinimo blokas ir displėjaus kadro skleistinės blokas. II daž niø diapazonas - 2 KHZ - 400 KHZ. Šio dažnio elektromagnetinio lauko šaltiniais yra impulsinis maitinimo blokas ir displėjaus eilinio skleistinės blokas. Paveiksluose parodyti displėjaus spinduliuojami elektriniai ir magnetiniai laukai. Elektrinio lauko linijos prasideda displėjuje ir per operatorių eina žemę. Magnetinio lauko linijos prasideda displėjuje ir per operatorių užsidaro displėjuje. Reikia pažymėti, kad laukų stipriai aplink displėjų pasiskirstę netolygiai. Jų pasiskirstymo diagramos erdvėje matuojant vienoje plokštumoje (viename aukštyje) yra daugiau ar mažiau iškraipytos, turi tam tikrà kryptá, kaip parodyta paveiksle: Be to, šie laukai sparčiai silpnėja, tolstant nuo displėjaus: Laukai, kuriuos sukuria antrosios grupės šaltiniai, t.y., kuriuos sukuria ne kompiuterinė, o kita darbo vietoje esanti įranga (šie laukai kartais vadinami foniniais laukais), priklauso nuo fizikinio šio šaltinio savybių , jo padėties darbo vietos atžvilgiu. Dabnai foniniai laukai turi bendrà šaltiná - elektros maitinimo tinklą, kurio átaka 50 Hz darbnio ir jo harmoniko laukams yra labai penkli. Diátika labai priklauso nuo elektros instaliacijos tinklo organizacijos ir apiminimo kontūro, darbo vietos nuotolio ir padėties maitinimo tinklo rozetės ir kito tinklo elemento atžvilgiu. Foninio peno darbnio lauko šaltiniais yra visa elektrotiachninė įranga, tame tarpe ir buitinė bei virtuvinė technika, o taip pat masyvūs neapdirpti metaliniai daiktai (langų grotos, stelabai ir t.t.). Atkreiptinas dėmesys į ekstremalius šios grupės šaltinio lauko atvejus, kuomet viršijama ne tik higieninių normų reikalavimai, bet ir sutrikdomas kompiuterinės įrangos darbas. Pavyzdžiui, pramoninio 50 Hz dapnio magnetiniai laukai, kurio magnetinė indukcija viršija 1000 NT (1 T) sukelia vaizdo virpėjimà displėjaus ekrane.       Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas     Kompiuterizuotos darbo vietos turi būti projektuojamos ir įrengiamos pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir jų reikalavimus. Draudžiama įrengti darbo vietas rūsiuose, belangėse patalpose. Būtina atsižvelgti į minimalius ploto ir erdvės reikalavimus, vienam dirbančiajam kompiuteriu asmeniui turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m 2 ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

laukas displėjus principas kompiuterizuoti reikalavimas šaltinis patalpa ekranas vieta reikmuo išdėstymas išdėstyti erdvė įrengti zona sveikata maitinimas dažnis įtaisas įrenginys tikti sukurti optimalus naudojimas kompiuteris kelti elementas elektrinis būti apšvietimas vartotojas tinklas svarbumas sumažinti režimas potencialas padėtis oras magnetinis kompiuterinis ergonomika elektra darbuotojas blokas atspindys viršyti svarbus susidaryti hz bendras netolygiai lubos kompensacinis kolektyviai ekologiškai individualus neigti nuovargis kaklas išsklaidyti matmuo minutė namas apsunkinti normatyvinis matavimas išplanavimas jutimas pakakti formalus