Pedagogikos konspektas Ugdymo pagrindai (MS Word)

Puslapiai 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Pedagogikos konspektas Ugdymo pagrindai (MS Word)
Konspektas gali padėti eilės dalykų egzaminų ruošimuisi.


Ugdymo_pagrindai.doc

KalbaLietuvių
KategorijaPedagogika
Tipaskonspektas
Apimtis37 psl. [?] / 306KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Mykolo Romerio universitetas, 2 grupė / klasė
Įkeltas2006-02-19
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Ugdymo_pagrindai.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
UGDYMO PSICHOLOGIJA UGDYMO PSICHOLOGIJA Pažinimo psichologija 1.Pažinimo psichologija. 2.Asmenybė ir jos struktūra. 3.Asmenybės bruožai ir vertybinės orientacijos. 4.Veiksniai, formuojantys asmenybės savimonę. 5. Bendrieji ir spec. gebėjimai. 6.Asmenybės brandos kriterijai. 7.Savęs pažinimo ir tobulinimo galimybės. 8.Grupės samprata ir grupės rūšys. 9. Asmenybė ir grupės santykis. Tiesioginis vertimas: psicho- siela, logos - mokslas. Psichologija- mokslas apie psichiką. Platonas manė, kad bet koks gyvas padaras turi sielą. Viduramžiais buvo manoma, kad žmogui mirus siela iškeliauja į dangų.18 a. Mokslininkai pradėjo vartoti žodį psichologija.Aristotelis 4-5 a. Pr. m. e. Parašė knygą ,, animanistika” Šiuo pavadinimu Vilniaus universitete buvo dėstoma disciplina.Labiausiai paplitęs toks apibūdinimas : psichologija-mokslas apie psichikos faktus, dėsnius, mechanizmus. Psichologija išaugo iš filosofijos. Kas pirminis: dvasia ar materija. Atomistinio materializmo pradininkas Demokritas( 410-370 pr. m.e.)aiškino , kad siela materiali ir susideda iš smulkių dalelių atomų. Idealizmo atstovas Platonas ( 428-347 pr. m. e. )pripažino nuo materijos nepriklausančių idėjų egzistavimą. Jis teigė, kad siela gyvuoja idėjų pasaulyje, o žmogui gimstant prisimina tai, ką jau yra mačiusi. Dualizm o pradininkas psichologijoje yra Platonas. Jam žmoguje egzistuoja kūnas ir siela.Platono mokinys Aristotelis ( 384-322 pr. m.e.)priartino psichologiją prie gamtos mokslų ir medicinos , ir aiškino kad siela yra gyvybės principas.Siela tai kūną formuojanti jėga. Siela aptinkama visuose individuose.ji nedaloma, tačiau reiškiasi trejopai.Žemiausia siela-( ją turi augalai).Tai maitinančioji siela, moka maitintis ir daugintis.Vidurinioji siela( ją turi gyvūnai)- juntančioji siela. Mąstančioji siela( ją turi žmogus ). Pagal Platoną pažinimas prasideda jutimu. Juntamieji objektai atsiskleidžia psichikoje- panašiai kaip vaške atsispaudžia antspaudas . Sąmonės sąvoka atsirado pas Šventą Augustiną. Augustino teigimu - jutimu mes patiriame kūno egzistavimąTikras pažinimas prasideda tuomet, kai siela atsigręžia pati į save. Psichinius procesus Šv. Augustinas skirstė:į atmintį, išmintį, valią. Aristotelio pažiūros buvo populiarios iki17 a. TESTAS Klausimai Atsakymai 1.Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas Didysis 2. Veido dalis. Nosis 3.Namų gyvūnas. Višta (Mano atsakymas ,,kalakutas”-tai reiškia , kad jis man labai patinka). 4.Namų medis . Obelis 5.Piešimo priemonė. Pieštukas Jeigu atsakymai labai skiriasi daugiau kaip vienu atveju , tai reiškia, kad žmogus savotiškas ir prie jo reikia savito priėjimo. 17 a. Prasideda nauja gamtos mokslų sfera. Keičiasi pažiūra į kūną, jo sandarą, funkcionavimą.Filosofijoje ir psichologijoje atsiranda racionalistinė kryptis. ,, Ratio” lot. protas , mąstymas.Racionalistinė kryptis mąstymą, protą laiko vieninteliu arba svarbiausiu pažinimo šaltiniu. Renė Dekartas 17 a. Filosofas ir psichologas sakė ,,mąstau, reiškia egzistuoju”( cogito ergo sum”).Nemokėjimas mąstyti, reiškia neturėti sielos.Psichologija turi tirti ne sielą, bet mąstymą.Pažinimas prasideda nuo mąstymo, jutimų. Žmogaus smegenys tartum veidrodis atspindi išorinius poveikius.Žmogaus elgseną , jo nervų ir raumenų veiklą galima objektyviai pažinti. Kaip priešprieša racionalizmui empirizmo (patyrimo) srovė susiformavo pradėta Džono Loko. Žmogus gimsta kaip švari lenta ir joje rašo patyrimas. Sensualizmo kryptis ( sensorika - jutimas) teigė, kad pažinimas prasideda nuo jutimo. 1.jutimas,2. mąstymas,3.patyrimas. Asocionistinės pažiūros kryptis. Asociacijų naudojame trys rūšis: 1. gretimumas,2. panašumas,3. kontrastas. Asociacija naudojama ilgalaikėje atmintyje. Ja vadiname ryšius , susidariusius tarp įsimintos medžiagos elementų.Šios asociacijos žinomos nuo Aristotelio laikų: 1. gretimumas(pvz. mokytojos vardas primena dėstomą dalyką), 2. panašumas( mergelė lyginama su lelijėle),3. kontrastas ( melas- tiesa). Čarlzas Darvinas psichinius procesus sieja su nervų sistemos raida ir psichikai priskiria adaptacinę funkciją.Amerikiečių psichologas Džeimsas sako, kad sąmonė galėjo atsirasti dėl to, kad ji atlieka svarbią adaptacinę funkciją.Ji ypač veikli, susidarant organizmui.Sąmonės veiklą jis sieja su asmenybės struktūra. Jo asmenybės analizėje išryškėjo 4 ,, Aš” lygiai :1. materialus,2. socialinis,3. dvasinis,4. ,, grynojo Aš”, arba asmenybės identiškumo jausmas. Psichologas Wilhelm Wundt 1879m. Leipzige organizavo pirmąją eksperimentinės psichologijos laboratoriją.ir tos laboratorijos įkūrimo metai laikomi eksperimentinės psichologijos ir psichologijos kaip atskiro mokslo pradž ia . Šiuolaikinės psichologijos kryptys. Biheviorizmas. Geštaltpsichologija(visuma). Psichoanalizė. Humanistinė psichologija. Biheviorizmas- atstovai Dž. Vatsonas(1848-1958), E. Thorndike. Iškėlė idėją, jog psichologija, siekdama būti mokslinė turi tyrinėti elgesį, kuris gali būti objektyviai stebimas.Psichikos apraiškos turi būti stebimos elgsenoje.Buvo teigiama, kad elgesys sąlygotas patyrimo. Neobiheviorizmo atstovas. E.Tolman (1886-1959) įvedė tarpinių kintamųjų sąvoką , kuri apėmė ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

jausmas grupė psichologija emocija sugebėjimas vaizdas atmintis aš klientas procesas poreikis mąstymas vadinti psichinis asmenybė vaizduotė reiškinys savybė narys bendravimas teorija vidinis suvokimas konfliktas žodis nuomonė ii rūšis pojūtis pažinimas pasąmonė socialinis motyvas daiktas ryšys nuostata jutimas elgsena teigti objektas santykis psichika mintis klausimas bendras vertinimas tikras suvokti individas aš&rdquo liguistas menininkas manija kaukė matavimas kava kritikas miltai nenorėti neaiškus klasikinis kliudyti nemalonumas nekantriai menkinti libido koncentravimas kodavimas kerštingas karštas