Teisės kursinis Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai (MS Word)

Puslapiai 43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Teisės kursinis Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai (MS Word)
Darbe analizuojama nusikaltimai ekonomikai kaip viena iš nelegalių verslo formų, vieni iš sudėtingiausiai atskleidžiamų ir reikalaujantys specialių žinių. Darbo tyrimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įstatymai bei poįstatyminiai aktai


Nusikaltimai_ir_baudziamieji_nusizengimai_ekonomikai.doc

KalbaLietuvių
KategorijaTeisė
Tipaskursinis, tyrimas, analizė
Apimtis37 psl. [?] / 316KB
InstitucijaRokiškio r. sav., VSAT prie LR VRM, 4 grupė / klasė
Įkeltas2006-02-16
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Nusikaltimai_ir_baudziamieji_nusizengimai_ekonomikai.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO TEMA NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI Kursinis darbas TURINYS ĮVADINĖ DALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.NUSIKALTIMŲ EKONOMIKAI IR ŪKININKAVIMO TVARKAI SĄVOKA IR SISTEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI 2.1 NUSIKALTIMŲ EKONOMIKAI APIBŪDINIMAS,TYRIMO METODIKOS PAGRINDAI, YPATUMAI, TAKTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 2.2 KAI KURIE BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NUSIKALTIMUS IR BAUDŽIAMUOSIUS NUSIŽENGIMUS EKONOMIKAI (VERSLO) TVARKAI KLAUSIMAI PAGAL NAUJĄJĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 KONTRABANDA . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2.2. NAMŲ GAMYBOS STIPRIŲ GĖRIMŲ GABENIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 NETEISĖTAS VERTIMASIS ŪKINE, KOMERCINE, FINANSINE AR PROFESINE VEI KLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 NETEISĖTA JURIDINIO ASMENS VEIKLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 APGAULINGAS PAREIŠKIMAS APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ . . . . . . . 22 KREDITO, PASKOLOS AR TIKSLINĖS PARAMOS PANAUDOJIMAS NE PAGAL P ASKIRTĮ AR NUSTATYTĄ TVARKĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 KREDITINIS SUKČIAVIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 NUSIKALSTAMAS BANKROTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2.8. KOMERCINIS ŠNIPINĖJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2.9. KOMER CINĖS PASLAPTIES ATSKLEIDIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. JURIDINIO ASMENS BAUDŽIA MOSIOS ATSAKOMYBĖ S PAGRINDAI . . . . . . . . 31 IŠVADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 NAUDOTO S LITERATŪROS SĄRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 TEISĖS NORMINIAI AKTAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 SPECIALIOJI LITERATŪR A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ĮVADINĖ DALIS Nusikaltimai ekonomikai buvo ir kol kas liek labiausiai paplitę nusikaltimai mūsų šalyje (kasmet padaroma apie 1,5 milijono šių nusikaltimų), nors oficialioje nusikaltimų statistikoje jų lyginamasis svoris nėra didelis. Nusikaltimai ekonomikai yra patys latentiškiausi. Lietuvos kriminologų duomenimis, nagrinėjamų nusikaltimų latentiškumas yra 99 proc., t.y. tik 1 proc. Nusikaltimų ekonomikai yra išaiškinama ir registruojama. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje nustatyta: ,,Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus“. Šiame Konstitucijos straipsnyje įtvirtinti asmens ūkinės veiklos pagrindai ir nustatyta valstybės pareiga teisės aktais užtikrinti asmenų, dalyvaujančių ekonominiuose santykiuose, interesų apsaugą. Ji užtikrinama ne vien konstitucinės teisės, bet ir kitų teisės šakų, tarp jų ir baudžiamosios teisės, normomis. Teisės teorijoje pripažįstama, kad baudžiamoji teisė yra ultima ratio - paskutinė priemonė užtikrinti asmens interesų apsaugą. Ekonominiai interesai yra saugomi baudžiamosios teisės normomis, kadangi jie laikytini tam tikru visuomenės pripažįstamu teisiniu gėriu. Tie teisiniai gėriai, į kuriuos kėsinamasi nusikalstama veika, baudžiamojoje teisėje vadinami nusikaltimo (nusikalstamos veikos) objektu. Nusikaltimo objektas yra pagrindinis kriterijus, kuriuo remiantis pavojingos ir priešingos teisei veikos Baudžiamojo kodekso Specialiojoje dalyje suskirstytos į skirsnius (skyrius). Todėl nusikalstamų veikų ekonomikai ir verslo tvarkai kėsinimosi objektui išanalizuoti būtina aptarti, ką reiškia sąvokos ,,ūkininkavimas“, ,,ekonomika“, ,,verslo tvarka“. Pažymėtina, kad šios sąvokos yra atsiradusios ne baudžiamosios teisės teorijoje, o civilinės (komercinės) teisės teorijoje, todėl baudžiamosios teisės požiūriu jos turi būti vartojamos ir aiškinamos teisės šakas analizuojant sistemiškai. Literatūroje nurodoma, kad pirminė žodžio ,,ekonomika“ reikšmė yra ,,tinkamas, taupus ir rūpestingas (ekonomiškas) namų (valstybės mastu - visuomenės) ūkio tvarkymas, kitaip tariant -ūkio valdymas. Ūkininkavimu laikytinas kiekvienos gamybinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos vykdymas. Lietuvos Respublikos įstatymuose, skirtuose reguliuoti ekonominius santykius, vartojama sąvoka ,,ūkinė veikla“, nurodant, kad ji yra susi ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

nusikaltimas bausti veika kreditas ekonomika juridinis bk nusikalsti neteisėtas požymis kaltininkas prekė kontrabanda komercinis ekonominis tyrimas padaryti tvarka dokumentas žala ūkinis ūkininkavimas pažeidimas paskola subjektas numatyti gabenti fizinis siena apgaulė objektas finansinis duomuo sudėtis straipsnis bankas gauti turtinis panaudojimas naudoti ba minėti kontrolė administracinis gėrimas atpk pusė nustatyti mastas kreditinis teisėsauga aukštai blankus alus ekspeditorius gvildenti amerikietis norėjimas manymas pažadėti pirmtakas ištisas doleris epizodas klaipėdietis kažkodėl planinis dešimtis inventorizacija daugėti