Teisės konspektas Lyginamoji konstitucine teise (MS Word)

Puslapiai 126

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Teisės konspektas Lyginamoji konstitucine teise (MS Word)
Konspektas, kuris pades ruosiantis egzaminui.


Lyginamoji_konstitucine_teise.doc

Metai2011
KalbaLietuvių
KategorijaTeisė
Tipaskonspektas
Apimtis278 psl. [?] / 1277KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Mykolo Romerio universitetas, 2 grupė / klasė
Įkeltas2011-09-23
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Lyginamoji_konstitucine_teise.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
I tema I tema. LYGINAMOJI KONSTITUCINĖ TEISĖ - MOKSLAS IR MOKYMO DALYKAS. KONSTITUCINĖ TEISĖ NACIONALINĖS TEISĖS SISTEMOJE I dalis Lyginamoji konstitucinė teisė * mokslas apie pasaulio valstybių konstitucinę teisę. Lyginamosios konstitucinės teisės vieta teisėtyroje. Lyginamosios konstitucinės teisės mokslo dalykas, funkcijos, metodologija. Lyginamoji analizė. Konstitucinė teisė kaip mokslas, mokymo dalykas ir teisės šaka. “Konstitucinės teisės” terminas turi 3 pagrindines prasmes: nacionalinės teisės šaka - konstitucinės teisės normų, išdėstytų teisės normų aktuose, sistema, reguliuojanti visuomeninius santykius: valstybės organizavimo pagrindai visuomenės organizavimo pagrindai asmens teisinio statuso pagrindai. Konstitucinė teisė - kaip mokslas - teorijų, doktrinų, koncepcijų, hipotezių apie konstitucinę teisę, visuma - moksliškai pagrįsti spėjimai apie konstitucinę teisę. konstitucinė teisė - kaip mokymo dalykas - aukštojoje mokykloje dėstomas konstitucinės teisės kursas. Lyginamoji konstitucinė teisė. Lyginamosios konstitucinės teisės kaip teisės šakos nėra - egzistuoja tik konstitucinės teisės, kaip nacionalinės teisės šaka. Tačiau lyginamoji konstitucinė teisė gali būti suprantama kaip mokymo dalykas ir mokslas. Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokslas - tam tikra konstitucinės teisės mokslo dalis, kuri kompleksiškai ir lyginamuoju metodu tyria įvairių pasaulio šalių konstitucinę teisę. Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokslas atlieka šias pagrindines funkcijas: 1) prognozavimo funkcija - lyginamosios konstitucinės teisės mokslas padeda geriau įvertinti ir pagrįstai prognozuoti valstybės gyvenimo klausimų reguliavimo raidą: numatyti tam tikras perspektyvas, tam tikrų veiksmų rezultatus - moksliškai pagrįstas numatymas, spėjimas. 2) taikomoji funkcija - atsižvelgiantį realią situaciją, ieškoti sprendimų, remiantis istorine kitų šalių patirtimi - tai susiję su Lietuvos bei kitų šalių perėjimu iš totalitarinio ar autoritarinio režimo į demokratinį režimą, o taip pat centralizuoto ūkio pertvarkymu į privatųjį, mentaliteto, visuomenės gyvenimo pakeitimu, valdžių atskyrimu iš vienos. 3) komunikacinė funkcija - informacijos amžiuje šalims reikia žinoti kuo daugiau tam, kad taip jos galėtų kompensuoti kitus savo trūkumus. 4) pažintinė funkcija - lyginamosios konstitucinės teisės mokslas plečia teisininko profesionalo akiratį, išsilavinimą - informacinėje visuomenėje reikia turėti informaciją ir mokėti ja pasinaudoti. Lyginamoji konstitucinė teisė kaip mokymo dalykas - aukštojoje mokykloje dėstomas lyginamosios konstitucinės teisės kursas, kurio tikslas susipažinti su įvairių pasaulio šalių konstitucine teise, įžvelgti jų dėsningumus ir ypatumus. Lyginamosios konstitucinės teisės metodologija. Pagrindinį lyginamosios konstitucinės teisės metodą apsprendžia pats šios disciplinos pavadinimas - pagrindinis įvairių šalių konstitucinės teisės lyginimo metodas - lyginamoji analizė. Kiekvienos šalies konstitucinę teisę ištirti yra sunku, ir net nebūtina. Reikia suvokti jų dėsningumus ir ypatumus. Lyginamoji konstitucinė teisė siekia pažinti konstitucinį reguliavimo lyginimo būdu. Lyginamosios analizės metodo esmė - atrasti ir išskirti konstitucinio reguliavimo dėsningumus ir skirtumus, suvokti įvairių institutų esmę. To išdava - naudojama klasifikacija ir tipologija. Tam, kad klasifikacija ir tipologija būtų reikšminga, būtina teisingai parinkti skirstymo kriterijus. Klasifikacijų ir tipologizacijų priežastys: egzistuoja keli teisinio reguliavimo, teisinės kultūros centrai (pvz. Vakarų teisės tradicija ir musulmoniškoji teisės tradicija) ekonominių, socialinių, politinių aktualijų panašumas (pvz. rinkos ūkis yra būdingas liberaliajai demokratijai, o Afrikos šalims - traibalizmas) filosofinės idėjos, vertybės taip pat daro įtaką konstituciniam teisiniam reguliavimui. Tačiau tipologiją ir klasifikavimą reikia taikyti atsargiai - ieškant panašumų negalima paneigti skirtumų. Teisinių idėjų judėjimas leidžia palyginti teisinį reguliavimą. Tačiau reiškiniai lyginamojoje konstitucinėje teisėje tiriami ne tik statikoje, bet ir dinamikoje - todėl yra naudojamas istorinis lyginamasis metodas - konstitucinis teisinis reguliavimas lyginamas istorinėje perspektyvoje. Konkrečios teisinės analizės metodai - greta lyginimo analizuosime konkretų institutą, nustatysime jo specifiką, o vėliau lyginsime jį su kitais. Papildomi metodai: sisteminis, loginis, analizė, sintezė, indukcija, dedukcija. Konstitucinė teisė nacionalinėje teisės sistemoje. Konstitucinės teisės principai ir normos, institutai. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinė teisė kaip nacionalinės teisės šaka. Konstitucinės teisės šakos pavadinimas yra siejamas su pagrindiniu valstybės įstatymu - konstitucija, tačiau ji apima ir poįstatyminius aktus, doktrinas, pan. Konstitucinė teisė yra ypatinga teisė - tai daugiau negu teisės šaka - tai teisės sritis, reguliuojanti svarbiausius visuomeninius santykius (valstybė, visuomenė, individas). Šių santykių reguliavimas yra reikšmingas kitoms teisės šakoms. Konstitucinės teisės nustatyti pradai įtakoja kitas teis ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

parlamentas rinkimai partija konstitucija politinis valstybė konstitucinis konstitucinės rūmai prezidentas klausimas kandidatas vykdyti valdžia teismas principas rinkėjas narys vyriausybė vadovas institutas jav tikras įgaliojimas priimti komisija rinkti organas teisėjas skirti pilietis sprendimas komitetas monarchas mokslas socialinis tauta aukštas dalyvauti šalis atstovas sudaryti subjektas laisvė nustatyti institucija savivalda teisinis apygarda svarbus kalvis liberalas modernus ištisas mesti karališkas lapkritis monografija ketvirtis metras nebereikalingas kariškis keistai kietas judinti negeras koalicinis išvaikyti kuklus neišspręsti