Statybos namų darbas Statybos namų darbai (MS Word)

Puslapiai 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Statybos namų darbas Statybos namų darbai (MS Word)
Duota: skaičiuojamasis upės vandens debitas statinio vietoje Q = 4,05m3 /s; nstud=3 Kanalo dugno plotis b =1,5 m; Kanalo šlaitų koeficientas m = 3,0; Kanalo vagos dugno nuolydis iv = 0,0004 Kanalo vagos šiurkštumo koeficientas nv = 0.035; Kan


Statybos_namu_darbai.doc

Metai2011
KalbaLietuvių
KategorijaStatyba
Tipasnamų darbas
Apimtis3 psl. [?] / 1293KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 4 grupė / klasė
Įkeltas2012-01-04
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Statybos_namu_darbai.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
III -iasis namų darbas Duota: skaičiuojamasis upės vandens debitas statinio vietoje Q = 4,05m3 /s; nstud=3 Kanalo dugno plotis b =1,5 m; Kanalo šlaitų koeficientas m = 3,0; Kanalo vagos dugno nuolydis iv = 0,0004 Kanalo vagos šiurkštumo koeficientas nv = 0.035; Kanalo dugno altitudė statinio vietoje zdug = 105m; Žemės paviršiaus altitudė zpav = 114m. Sprendimas Beslėgis tolygusis nusistovėjęs tekėjimas. Skaičiuoju kanalo gylį pagal formulę: H = zpav - zdug m; H = 114 - 105 = 9m. 1.2.Skaičiuoju normalųjį vandens gylį kanale, pagal Šezi formulę: v=C (1), Kadangi Q= vA, be to, kai tekėjimas yra tolyginis, I= i, t.y. tėkmės nuolydis yra lygus kanalo dugno nuolydžiui, todėl: Q=AC arba Q= K (2), čia K = AC - debito modulis. 1.3. Skaičiuoju debito modulį Kr, kurio reikia, kad kanalu tekėtų vandens debitas Q = 4,05m3/s: Kr = Q/ =4,05/ = 202,5m3/s. (3), 1.4. Uždavinį sprendžiu gylio h parinkimo būdu. Parenku keletą gylio h reikšmių, skaičiuoju jas atitinkančias debito modulio K= AC reikšmes. Skaičiavimo rezultatus surašau į 1 lentelę. Vandens tėkmės hidrauliniai elementai trapecinio skerspjūvio kanaluose skaičiuojami pagal šias formule: skerspjūvio plotas A: A=(b+mh)h (4), b) lapiasis perimetras: (5), c) hidraulinis spindulys: R=A/ (6), d) ꃘezi koeficientas: C=(l/n)Ry; kai R<1,0 m, tai y=1,5 (7), kai R>1,0 m, tai y=1,3, kur, R- hidraulinis spindulys; n- ꃘiurkꃘtumo koeficientas. 1.5. Parenku h=1,0 m: A=(b+mh)h; A=(1,5+3,0·1)·1=4,5 m2; =1,5+2·1m; R=4,5/7,8=0,577 m; y= 1,5 = 0,281; C = 1/0,035·0,5770,281 = 28,57·0,86 = 24,48m0,5/s; K = 4,5·24,48 = 83,7m3/s. 1.6. Parenku h=1,5 m: A=(1,5+3,0·1,5)·1,5=9 m2; =1,5+2·1m; R=9/10,99=0,819 m; y= 1,5 = 0,281; C = 1/0,035·0,8190,281 = 28,57·0,945 = 27m0,5/s; K = 9·27 = 220m3/s. 1.7. Parenku h=2m: A=(1,5+3,0·2)·2=15m2; =1,5+2·1,4m; R=15/14,15=1,06 m; y= 1,3 = 0,243; C = 1/0,035·1,060,243 = 28,57· 1,01= 28,85m0,5/s; K = 15·28,85 = 445,54m3/s. I lentelė. Duomenys ryšio grafikui K=f(h) sudaryti (grafikas priede nr.1) h, m A, m2 , m R, m C, m0,5 /s K, m3 /s 1 4,5 7,8 0,577 24,48 83,7 1,5 9 10,99 0,819 27 220 2 15 14,15 1,06 28,85 445,54 Pagal skaičiavimo duomenis braižau ry ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

gylis kanalas em parenku skaičiuoti ·0 nr hk 281 28 05 priedas m2 grafikas ·1 mh lentelė formulė duomuo dugnas 98 83 44 0·1 0·0 vaga trap reikšmė nuolydis modulis kritinį kr grafikui debito ac 105 75 48 42 08 035·0 namas skaičiavimas ryšys rasti profilis lygties kelti 65 61 5m3 tekėjimas nv debitas va hidraulinis statinys pateikti upė spindulys narys spręsti popierius duoti uždavinys tekėti šiurkštumas rezultatas šlaitas funkcija