Pedagogikos kursinis Kūrybinis matematinių vaizdinių formavimas (MS Word)

Puslapiai 53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Pedagogikos kursinis Kūrybinis matematinių vaizdinių formavimas (MS Word)
Kūrybiškumo ugdymo, formuojant matematikos vaizdinius vaikų darželyje ir pirmoje klasėje, teorinė analizė. Kūrybiškumo ugdymo, formuojant matematikos vaizdinius ikimokykliniame amžiuje ir pirmoje klasėje, tyrimo apžvalga, ir kt.


Kurybinis_matematiniu_vaizdiniu_formavimas.doc

KalbaLietuvių
KategorijaPedagogika
Tipaskursinis
Apimtis64 psl. [?] / 704KB
InstitucijaPanevėžio m. sav., kolegija, 1 grupė / klasė
Įkeltas2006-03-10
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Kurybinis_matematiniu_vaizdiniu_formavimas.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
Istorinis tautos raidos posūkis reikalauja visuomenės mentalite Turinys ĮVADAS .......................................................................................................................................................2 1. Kūrybiškumo ugdymo, formuojant matematikos vaizdinius vaikų darželyje ir pirmoje klasėje, teorinė analizė .............................................................................................................5 1. 1. Kūrybiškumo plėtra matematinio ugdymo procese..........................................................................5 1. 1. 1. Kūrybiškumo samprata bei jo ypatumai..................................................................................5 1. 1. 2. Kūrybingos mokytojo asmenybės svarba................................................................................6 1. 1. 3. Amžiaus tarpsnių ir kūrybiškumo ryšys...................................................................................7 1. 1. 4. Kūrybiškumo plėtros galimybės matematiniame ugdyme.......................................................8 1. 1. 5. Matematinių gabumų svarba ugdymo procese.........................................................................9 1. 2. Matematinių vaizdinių formavimas ikimokykliniame amžiuje................................................... 12 1. 2. 1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziologinės ir psichologinės ypatybės....................................12 1. 2. 2. Ikimokyklinukas ir matematika.............................................................................................13 1. 2. 3. Matematinių vaizdinių formavimas remiantis ugdymo principais.........................................14 1. 2. 4. Žaidimas kaip vienas kūrybingiausių matematinės veiklos formų.......................................16 1. 2. 5. Kūrybiškas matematinis ugdymas remiantis įvairių ugdymo sistemų idėjomis....................17 1. 3. Matematikos vaizdinių formavimas pirmoje klasėje........................................................................18 1. 3. 1. Pirmoko psichologinės ypatybės.............................................................................................18 1. 3. 2. Matematika pirmoje klasėje....................................................................................................19 1. 3. 3. Kūrybiškumo ugdymas pirmoje klasėje matematikos pamokų metu......................................19 1. 3. 4. Didaktinių žaidimų vieta matematikoje.................................................................................21 1. 3. 5. Kritinis mąstymas matematikoje.............................................................................................21 1. 3. 6. Grupinio mokymo metodas.....................................................................................................22 1. 3. 7. Kiti netradiciniai matematikos mokymo būdai ......................................................................23 1. 4. Kūrybiškumo ugdymo formuojant matematinių vaizdinius apibendrinimas.................................24 2. Kūrybiškumo ugdymo formuojant matematikos vaizdinius ikimokykliniame amžiuje ir pirmoje klasėje tyrimo apžvalga .......................................................................................................26 2. 1. Tyrimo tikslas ir metodika..............................................................................................................26 2. 2. Ikimokyklinukų ir pirmokų požiūris į kūrybiškumo ugdymą formuojant matematinius vaizdinius ........................................................................................................................26 2. 3. Vaikų tyrimo išvados......................................................................................................................34 2. 4. Pedagogų požiūris į kūrybiškumo ugdymą formuojant matematinius vaizdinius...........................35 2. 5. Pedagogų anketinio tyrimo išvados.................................................................................................43 IŠVADOS ...................................................................................................................................................44 LITERATŪRA ..........................................................................................................................................45 PRIEDAI ....................................................................................................................................................48 Įvadas XXI amžiaus intensyvi kaita, spartūs kokybiniai visuomenės pokyčiai, naujas informacijos srautas skatina švietimo sistemos kaitą. Tai ypač tapo aktualu atgavus Lietuvos nepriklausomybę, nes šis istorinis tautos raidos posūkis reikalauja visuomenės mentaliteto kaitos: pamatinių demokratijos vertybių įsisąmoninimo, naujo politinio ir ekonominio raštingumo, dorinės kultūros brandos. Tokio pobūdžio visuomeninio gyvenimo pokyčiai įmanomi tik radikaliai reformuojant Lietuvos švietimą, keliant jam visai naujas užduotis, pertvarkant ugdymo institucijas ir skiriant didesnį dėmesį ugdymo veikėjams Moksleivių kūrybiškumo ugdymą skatina į švietimo erdvę sparčiai besiskverbiančios holistinės idėjos, formuojančios naują ugdymo sampratą. Šiandien ugdymą g ...