Teisės referatas Civilinės teisės specialiosios dalies konspektai (MS Word)

Puslapiai 32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Teisės referatas Civilinės teisės specialiosios dalies konspektai (MS Word)
Prievoliniai santykiai - bendrosios nuostatos, sutarčių teisė, pirkimo-pardavimo sutartys, mainai, renta, dovanojimas, nuoma, panauda, ranga, moksliniai tyrimai, pavedimas, komisas, franšizė, distribucija, Krovinių ir keleivių vežimas ir kt.


Civilines_teises_specialiosios_dalies_konspektai.doc

Metai2006
KalbaLietuvių
KategorijaTeisė
Tipasreferatas, špera, konspektas
Apimtis87 psl. [?] / 387KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Mykolo Romerio universitetas, 3 grupė / klasė
Įkeltas2006-07-10
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Civilines_teises_specialiosios_dalies_konspektai.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
BENDROSIOS NUOSTATOS BENDROSIOS NUOSTATOS Tarp teisės subjektų atsiranda turtinio ir neturtinio pobūdžio santykiai, šie santykiai sureguliuoti teisės normomis, vadinasi prievoliniais santykiais . Prievoliniai teisiniai santykiai skyriasi nuo daiktinių: prievolė - tai asmeninio pobūdžio teisinis santykis tarp kreditoriaus ir skolininko; daiktinio teisinio santykio subjektų ratas nėra apibrėžtas. daiktiniams būdingas absoliutumas prievoliniams - santykinumas; daiktinio santykio objektas-daiktai prievolinio -valiniai veiksmai; prievolių teisei būdingi specifiniai pažeistų teisių gynybos būdai: įpareigojimas įvykdyti prievolę natūra, netesybų išieškojimas, restitucija, sutarties nutraukimas, pakeitimas ir kt. Prievolė - tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolinių teisinių santykių bruožai: 1.prievolės subjektų apibrėžtumas; 2.prievolės dinamiškumas; 3.prievolės turinio apibrėžtumas; 4.prievolės tikslingumas. Prievolės dalykas - veiksmas, kuri skolininkas privalo atlikti arba atvirkščiai, privalo susilaikyti (tai, dėl ko šalys susitarė).Prievolė ,kuriai būdingi keli dalykai, vadinasi sudėtingąja. Pagal dalyko apibrėžtumą skirstomos į: 1.individualias2.alternatyvias3.fakultatyvias4.dalomas5.nedalomas6.terminuotas7.neterminuotas8.sąlygines9.pinigines ir t.t. Prievolės dalyku negali būti tai, kas neįvykdoma. Kreditorius - turintis reikalavimo teisę. Skolininkas - turintis pareigą įvykdyti reikalavimo teisę. Prievolės turinį sudaro kreditoriaus ir skolininko veiksmai, kuriais jie įgyvendina savo subjektines teises ir pareigas, atsirandančias iš prievolės. Prievolių ats iradimo pagrindai: Sandoriai (vienašaliai, dvišaliai, daugiašaliai(sutartys). Vienašaliai - testamentas, įgaliojimas; dvišalė - pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartimi šalys įgyja teises ir prisiima pareigas, kurios sudaro prievolės turinį. Deliktai - neteisėti veiksmai, atsiranda dėl žalos, nesusijusiais su sutartiniais santykiais.pvz. avarija, pažeistas bendras reikalavimas. Kvazisutartys - kito asmens reikalų tvarkymas be pavedimo, nepagrįstas praturtėjimas arba turto įgyjimas be pagrindo, lošimas, lažybos. Įstatymai - įstatymas nustato juridinių faktų sudėtį, kuriai esant tam tikri asmenys įgyja tam tikras tarpusavio teises ir pareigas. Teismo sprendimas kaip įpareigojimas sukelia prievolinius santykius. Prievolių rūšys: Pagal dalyko dalumą: a)dalomąsias - visos prievolės, išskyrus įstatymais numatytais atvejais pvz. Daiktų pirkimo -pardavimo sutartis išsimokėtinai; b)nedalomosios- dalykas dėl savo prigimties yra nedalus. 2. Pagal dalyko apibrėžtumą: a)konkrečios - kurios dalykas - konkretus veiksmas; b)alternatyvios - kai skolininkas turi atlikti vieną iš dviejų ar daugiau veiksmų savo kreditoriaus ar trečio asmens pasirinkimu c)fakultatyvios - jie turi tik vieną pagrindinį dalyką pvz. paskolos sutartis. 3. Terminuotos ir neterminuotos (kurių pabaiga ar įvykdymas nėra siejamas su kakiu nors terminu). Terminuotos susijusios su terminu. Skirstomos: a)atidedamojo termino; b)naikinamojo, trukmę apibrėžia įstatymas ar šalių susitarimai, baigiasi suėjus terminui. 4. Piniginės prievolės - jų turinį sudaro pareiga perduoti pinigus. 5. Solidarios (tos, kurios kreditorių ir skolininkų reikalavimai bei skolininkų ir kreditorių pareigos yra solidarūs) ir subsidiarios (kai įvykdyti prievolę papildomai su pagrindiniu skolininku yra įpareigotas ir papildomas skolininkas, bet tikt ą dalį, kurios neįvykdė pagrindinis skolininkas). 6. Asmeninės (kurios kreditorius ar skolininkas gali būti tik tas, o ne bet kuris kitas asmuo) ir neasmeninės(kuriose skolininko ar kreditoriaus veiksmus gali atlikti bet kuri asmuo). 7. Pagrindinės (galioja ir be papildomos prievolės) ir papildomos (priklauso nuo pagrindinės). 8. Pagal teises ir pareigas: a)vienašalės - viena iš šalių turi tik teises, o kita tik pareigas. b)dvišalės - abi šalys turi ir teises ir pareigas 9. Pagal turinį: a)teigiamos; b)neigiamos (privalo susilaikyti nuo veiksmų). Įgyvendinamos savo subjektine teises ir pareigas šalys atlieka prievolės dalyką sudarančius veiksmus, šie veiksmai - prievolės vykdymas . Prievolės vykdymo laikomas ir pasyvus elgesys. Prievolės turi būti vykdomos: sąžiningai, protingai, teisingai, tinkamai, ekonomiškai, bendradarbiaujant. Prievolės vykdymo objektas - ta vertybė, kurią kreditorius gauna skolininkui įvykdžius prievolę. Prievolės esminės sąlygos: Prievolės įvykdymo kokybė . Tinkamai, reiškia, kad atitiktų kokybės reikalavimus, nustatomi įvairiais techniniais reglamentais, higienos normoms, standartams, taisyklėms. Prievolės įvykdymo kiekis - tai reikalavimas, kad skolininkas įvykdytų visą prievolę. Susitarimas dėl kiekio - esminė sutarties sąlyga. Komplektiškumas - visuma daiktų, kurie pg sutartį ar įstatymą laikoma sudėtine dalimi ir dėl savo savybių turi būti naudojami kartu. Asortimentas - laikoma prekių sudėtis pg rūšį, modelį , dydį, spalvą ir t.t. Prievolės įvykdymo vieta yra laikoma ta vieta, kurioje turi būti atlikti veik ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

sutartis daiktas šalis nuoma dalykas sudaryti paslauga ck prievolė terminas fizinis juridinis perduoti reikalavimas krovinys darbas susitarimas nustatyti patalpa gyventi trečias prekė rūšis draudimas įvykdyti nuomininkas užsakovas objektas transportas renta kaina rangos sandoris rezultatas turtas rašytinis nutraukti požymis pirkėjas gavėjas esminis naudotis vežimas sudarymas subjektas skolininkas nurodyti kitoks teikti lizingas reisas moksleivis kelionė nenutraukti geležinkelis ekspeditorius pastatymas abipusiškai vasarnamis drabužis koridorius loterija indas tikti ruletė buitinis tyrinėjimas sanitarinis paženklinti higiena