Medicinos diplominis Veiksniai padedantys ir trukdantys slaugytojos ir paciento bendravimui (MS Word)

Puslapiai 46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Medicinos diplominis Veiksniai padedantys ir trukdantys slaugytojos ir paciento bendravimui (MS Word)
Darbo tikslas: teoriškai ir empiriškai nustatyti ir įvertinti slaugytojo ir paciento bendravimą įtakojančius veiksnius.


Veiksniai_padedantys_ir_trukdantys_slaugytojos_ir_paciento_bendravimui.doc

Metai2007
KalbaLietuvių
KategorijaMedicina
Tipasdiplominis
Apimtis33 psl. [?] / 646KB
InstitucijaKauno m. sav., Kauno medicinos universitetas, 3 grupė / klasė
Įkeltas2008-01-15
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Veiksniai_padedantys_ir_trukdantys_slaugytojos_ir_paciento_bendravimui.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
Untitled TURINYS ĮVADAS 4 1 DALIS. LITERATŪROS APŽVALGA 5 1.1 Bendravimo gyvybinė veikla 5 1.2Žmonių bendravimą įtakojantys veiksniai 6 1.3 Bendravimas- slaugos elementas 8 1.4 Slaugytojų ir pacientų asmenybės savybių įtaka bendravimui 10 1.4.1 Paciento asmenybės ypatumai 10 1.4.1 Pagrindiniai slaugytojos tipai 11 1.5 Slaugytojos ir paciento bendravimą namuose įtakojantys veiksniai 12 1.6 Bendravimo sutrikimai 14 1.7 Slaugytojų bendravimo įgūdžiai 17 1.8 Netinkamas slaugytojos vaidmuo bendraujant su pacientu 19 1.9Teorinės dalies išvados 20 2 DALIS. EMPYRINIS TYRIMAS 21 3 DALIS. EMPYRINIO TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 22 3.1 Pacientų apklausos duomenys 22 3.2 Slaugytojų apklausos duomenys 28 3.3 Pacientų ir slaugytojų apklausos duomenų palyginimas 33 4 DALIS. BENDROSIOS IŠVADOS. PASIŪLYMAI 34 4.1 Išvados 34 4.2 Pasiūlymai 34 LITERATŪRA 35 PRIEDAI LENTELIŲ SĄRAŠAS 1.lentelė . Respondentų nuomonių pasiskirstymas apie bendravimo su slaugytoja svarbą 20 2. lentelė . Respondentų kreipimosi į slaugytoją dažnis 23 3. lentelė. Pagrindinės pacientų pokalbių temos su slaugytojomis 24 4.lentelė . Pagrindinės priežastys, kodėl ligoniai vengi a bendravimo su slaugytojomis 22 5. lentelė . Pacientų nuomonės apie slaugytojų savybes įtakojančias tarpusavio bendravimą 23 6. lentelė . Pagrindiniai, ligonių nuomone, slaugytojų bendravimo trūkumai 23 7. lentelė . Aplinkos veiksniai, trukdantys paciento ir slaugytojos tarpusavio bendravimui 24 8. lentelė . Pagrindinės su ligoniu susietos aplinkybės, įtakojančios bendravimą 24 9. lentelė . Veiksniai įtakojantys slaugytojos bendravimą su pacientu 26 10. lentelė . Pagrindinės slaugytojų pokalbių temos su pacientais 27 11. lentelė . Slaugytojų savybės įtakojančios bendravimą su pacientais 28 12. lentelė . Pagrindiniai slaugytojų bendravimo įgūdžių trūkumai 29 13. lentelė . Aplinkos veiksniai trukdantys slaugytojos ir pacien to tarpusavio bendravimui 29 PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 1 pav. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal lytį 19 2 pav. Bendravimo svarba slaugytojos darbe 25 VEIKSNIAI PADEDANTYS IR TRUKDANTYS SLAUGYTOJOS IR PACIENTO BENDRAVIMUI SANTRAUKA Darbą sudaro dvi dalys: Teorinė; Empirinė Teorinėje dalyje apžvelgiama bendravimo reikšmė pacientui ir slaugytojui, pagrindiniai veiksniai kurie gali įtakoti tarpusavio bendravimą sveikatos priežiūros įstaigoje ar namuose. Empirinėje dalyje nagrinėjamas pacientų ir slaugytojų požiūris į bendravimo svarbą bei kokios pacientų ir slaugytojų savybės lengvina ir sunkina tarpusavio bendravimą. Empirinis tyrimas atliktas apklausos būdu apklausiant 80 respondentų: 50 pacientų ir 30 slaugytojų dirbančių sveikatos priežiūros centre. Parinktas imties atrankos metodas: netikimybinis. ĮVADAS Bendravimas- tai kiekvienam iš mūsų įprasta kasdieninė veikla. Norime ar to nenorime, mokame ar nemokame, mes nuo ryto iki vakaro su kuo nors bendraujame. Bendravimas- tai gyvybinė veikla, kuri mums reikalinga kaip kvėpavimas ar miegas. Be jo neapsieinama nė vienoje situacijoje kaip ir tokioje, kai atsiduriame sveikatos priežiūros įstaigoje, ten pacientui gali prireikti įvairaus bendravimo. Jam gali prireikti patarimo,nuraminimo, rekomendacijos ar draugiško pokalbio, todėl slaugytoja privalo ne tik puikiai atlikti slaugos techniką, bet ir palaikyti tinkamą bendravimą su pacientu.Tačiau efektyvus tarpusavio bendravimas ne visuomet įvyksta. Todėl šiuo darbu “Veiksniai padedantys ir trukdantys paciento ir slaugytojo bendravimui” bandžiau išnagrinėti veiksnius, kurie gali apsunkinti ir kurie palengvinti tarpusavio bendravimą. Darbo tikslas: Teoriškai ir empiriškai nustatyti ir įvertinti slaugytojo ir paciento bendravimą įtakojančius veiksnius. Uždaviniai : Įvertinti bendravimą kaip gyvybinės veiklos svarbą pa ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

pacientas bendravimas slaugytojos slaugytojų slaugytoja atsakymas veiksnys variantas bala kalbėti ligonis problema bendrauti lentelė klausimas įvertinti žr tarpusavis pokalbis pacientu tyrimas slauga savybė nuomonė tema skaič anketa respondentas kalba tipas teigti retas proc priežiūra pasirinkti balu 3% vengti 7% 21 žmogus tikti skaičius savęs pažymėti jausmas 28 26 24 23 kėdė palankus nuspėti interpretacija manymas mažuma krizė kritika pasakoti pasėdėti pasisakyti nutrūkti nepertraukinėti nepainioti nekantrus negauti keistai išnaudoti nepatogus mėginti