Filosofijos konspektas LOGIKOS KONSPEKTAS (MS Word)

Puslapiai 19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Filosofijos konspektas LOGIKOS KONSPEKTAS (MS Word)
SĄVOKŲ RŪŠYS. SĄVOKŲ LOGINIAI SANTYKIAI. APIBRĖŽIMO LOGINĖ STRUKTŪRA. TEIGINIO IR SAKINIO STRUKTŪRA. KT.


LOGIKOS_KONSPEKTAS.doc

Metai2008
KalbaLietuvių
KategorijaFilosofija
Tipaskonspektas
Apimtis18 psl. [?] / 137KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 1 grupė / klasė
Įkeltas2008-05-20
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: LOGIKOS_KONSPEKTAS.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
Sąvoka Sąvoka Sąvoka yra reiškiama žodžiu arba žodžių grupėmis. Sąvoka reiškia materialius ir idealius mąstymo objektus. Sąvokų sudarymo loginiai būdai: analizė - mintinis daikto skaidymas pagal jo požymius; sintezė - mintinis daikto požymių sujungimas į visumą; sujungimas - mintinis vieno objekto sugretinimas su kitu, išreiškiant panašumo ar skirtingumo požymius; abstrahavimas - atsitraukimas nuo konkretaus objekto mintimis išskirti esmines objekto savybes. apibendrinimas - mintinis vienarūšių objektų sujungimas, grupavimas bendrų požymių pagrindu. Sąvoka turi dvi pagrindines savybes: turinys - susijęs su tam tikra objekto reikšme; apimtis (forma) - reiškia tam tikrą mąstomosios sąvokos apimtyje esančių elementų kiekį. Sąvokos turinys ir forma yra tarpusavyje susiję ir šį santykį reguliuoja atvirkštinės priklausomybės dėsnis: kuo didesnė sąvokos apimtis, tuo mažesnis turinys ir atvirkščiai. Šiuo dėsniu remiasi visos loginės operacijos su sąvokomis. Sąvoka - pati elementariausia, pradinė mąstymo forma, kuri atspindi bendrus ir esminius mąstomojo objekto požymius. Bendri požymiai - būdingi visiems gimininės sąvokos elementams, rūšims. Sąvokų rūšys Visos sąvokos yra rūšiuojamos pagal turinį ir apimtį. Pagal apimtį, t.y. pagal elementų skaičių, sąvokos yra skirstomos į tokias rūšis: vienetines - atspindyje yra vienas mąstomasis elementas; bendras - yra daugiau negu du elementai. Bendros sąvokos skirstomos į penkias rūšis: registruojamos - galima suregistruoti; neregistruojamos - negalima suregistruoti; surenkamos - elementai yra mąstomi kaip vienalyčiai vienos visumos elementai ( krepšinio komanda, banda ); nesurenkamos universalios - apimtis yra pilnai užpildyta tam tikrų elementų skaičiumi. Tai sąvokos, kurios priklauso atskiroms mokslo šakoms ( gyvūnas, augalas, medicinos sąvokos ). tuščios - apimtyje nėra nei vieno elemento, nes jų mąstomasis objektas neturi atitikmens realybėje ( kalėdų senelis, karšti ledai, ragana ); netuščios. Pagal turinį sąvokos skirstomos į: teigiamos - yra teigiama apie kažkokio objekto požymį ir santykį ( piktas šuo, semitas, socialus ); neigiamos - neigiama apie kažkokio objekto požymį ir santykį ( nepiktas šuo, antisemitas, asocialus, dezodorantas ); konkrečios - mąstomas konkretus objektas ( pažymys, stalas ); abstrakčios - mąstomas objekto požymis ( saldumas, kietumas ); sąlyginės - mąstomos poroje ir kiekviena jų yra viena kitos sąlyga ( dėdė ir teta, įsūnis ir įtėviai ); besąlyginės. Sąvokų loginiai santykiai Sąvokos pagal apimtį yra tam tikruose loginiuose santykiuose. sulyginamos sąvokos - tai tokios, kurios neturi tarpusavyje jokio loginio ryšio. Tai tokios sąvokos, kurios yra nuošalės santykyje ir joms negalima sugalvoti bendros gimininės sąvokos, kurios rūšimis jos būtų. suderinamos sąvokos - tai tokios, kurios turi loginį ryšį, nes jos yra pavaldžios platesnei gimininei sąvokai Loginiai santykiai tarp suderinamų santykių yra skirstomi į suderinamus ir nesuderinamus. Suderinami santykiai - tai tokie, kurie yra tarp sąvokų, kurios savo apimtyje turi bendrų elementų ir gali sutapti visiškai arba iš dalies. Yra skiriamos trys suderinamų santykių rūšys: tapatybė - šiame santykyje yra sąvokos, kurių apimtis pilnumoje sutampa (sinonimai, sutrumpinimai); sankirta - šiame santykyje yra dvi ir daugiau sąvokų, kurių apimtis iš dalies sutampa; pavaldumas (subordinacija) - šiame santykyje yra dvi skirtingos apimties sąvokos - tai gimininis-rūšinis santykis. Čia rūšis yra pavaldi giminei, mažesnės apimties sąvoka yra pavaldi didesnės ( žinduolis - katė, metalas - auksas ) Yra skiriamos keturios nesuderinamų santykių rūšys: nuošalė - šiame santykyje esančios sąvokos savo apimtyje neturi jokių bendrų elementų ( beržas - ąžuolas, logika - vonia ); pajungimas (koordinacija) - šiame santykyje gimininė sąvoka yra pajungusi dvi rūšines, kurios tarpusavyje neturi jokių sąlyčio taškų ir yra nuošalės santykyje; prieštaravimas (kontrarinis santykis) - šiame santykyje yra dvi prieštaraujančios sąvokos, kurios savo apimtimi neužpildo mąstomojo objekto, tarp jų tarsi yra galima trečia sąvoka ( jaunas- senas, kvailys - išminčius ); priešingumas (kontradikcija) - šiame santykyje yra dvi sąvokos, kurios savo apimtimi atmeta viena kitą. Jos pilnai užpildo mąstomojo objekto arba minties apimtį ( juodas - nejuodas, vyras - nevyras ) Loginės operacijos su sąvokomis Visos šios loginės operacijos yra atliekamos su sąvokų apimtimi ir jos remiasi dviem pagrindiniais dalykais: giminės ir rūšies santykiu; atvirkštinio santykio tarp sąvokos apimties ir turinio dėsnio: mažesnio turinio sąvoka turi didesnę apimtį, o mažesnės apimties - didesnio turinio. Apibendrinimas Apribojimas Sąvokos skirstymas arba apimties dalijimas - tai loginė operacija, kurios rezultate sąvokos apimtis yra paskirstoma į atskirus elementus. Skirstant sąvoką yra būtina iš karto žinoti kiek bus skirstymo elementų, negali būti skirstant sąvoką elementų daugiau arba mažiau. Pirmuoju atveju klaida bus vadinama skirstymu su pertekliniais elementais, o antruoju - nepakankamu sąvokos skirstymu. Sąvokas skirstyti vienu metu galima tiktai vienu pagrind ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

teiginys sąvoka teisingas santykis klaidingas objektas dėsnis bendras loginis požymis apimtis išvada terminas → paprastas elementas rūšis figūra teisingumas mažas taisyklė logika apibrėžimas skirtingas skirstyti struktūra silogizmo reiškinys neigti teigti turinys samprotavimas premisų metodas didis dalinis analogija vadinti ryšys indukcija žinios reikšti klaida daiktas būti sudėtinis prieštaravimas premisa nustatyti dedukcijos lietuvis lentelė jungtukas lengvas pareikšti karštas misija išplėtimas paskirstymas originalas metalas kvailys kompozitorius komanda kietumas kategoriškas matrica konvencija kirtis kiemas