Ekonomikos referatas Pelnas ir pelningumas (MS Word)

Puslapiai 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ekonomikos referatas Pelnas ir pelningumas (MS Word)
Įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Pelno ekonominė reikšmė ir pelno ataskaita. Gamybos pelningumas.


Pelnas_ir_pelningumas.doc

Metai2008
KalbaLietuvių
KategorijaEkonomika
Tipasreferatas, namų darbas
Apimtis11 psl. [?] / 84KB
InstitucijaVilniaus m. sav., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2 grupė / klasė
Įkeltas2008-10-20
Įvertintiblogas < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 > geras
Darbo atsisiuntimas - žingsnis 1/2
Darbas: Pelnas_ir_pelningumas.doc
Darbo kaina: 2.00 Lt Nori nemokamai? Spausk čia

Jūsų mob. telefono numeris (+370xxxyyyyy)  
Panašūs Darbai

Ištrauka   Išvedamas neformatuotas darbo pradžios tekstas
Pelnas - ūkinės veiklos finansuose, iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais (turto padidėjimas) Pelnas ir pelningumas Pelnas - ūkinės veiklos finansuose , iš veiklos gaunama nauda, išreikšta piniginiais vienetais (turto padidėjimas). Pelnas gaunamas, kai veiklos generuotos pajamos vir沿ija tai veiklai sunaudotas i毈laidas . Pelno atvirk沿tinis variantas yra nuostolis (išlaidos didesnės nei pajamos). Pelnas nurodo tik konkrečią pinigų sumą, kuri gaunama už turimą turtą ar atliktus veiksmus. Ūkinės veiklos rodiklis panašus į pelną yra rentabilumas . Ūkio subjekto pelno dydis naudojamas kaip investicijų, paskolų, išduotų draudimo garantijų vertinis rodiklis. Pelnas - bendrųjų pajamų ir bendrųjų išlaidų skirtumas; tai pajamos, kurios lieka atėmus gamybos išlaidas. Įmonės pelnas - tai vienas pagrindinių jos gamybos veiklos rodiklių. Jis rodo įmonės gamybos ekonominį efektyvumą. Pelno didinimas - tai vienas iš pagrindinių įmonių, dirbančių rinkos ekonomikos sąlygomis, uždavinių. Įmonės, kurių pajamos už parduotą produkciją viršija gamybos išlaidas (savikainą), vadinamos pelningomis, arba rentabiliomis. Priešingu atveju įmonės yra nuostolingos (nerentabilios, nepelningos). Pagrindinės pelno rūšys: Bendrasis pelnas - pardavimo kainos ir buhalterinių išlaidų skirtumas. Ekonominis (grynasis) pelnas - bendrųjų pajamų ir ekonominių išlaidų skirtumas, arba pelnas, didesnis už normalųjį pelną. Netikėtas pelnas - pelno padidėjimas dėl netikėto rinkos sąlygų pasikeitimo. Nepaskirstytas (akumuliuotas) pelnas - įmonių pelno dalis, kurios ji nepaskirsto akcininkams, o pasilieka sau (įmonei plėsti arba modernizuoti). Normalusis pelnas - teorinio pelno, gaunamo tobulos konkurencijos sąlygomis, apibrėžimas. Jis būtinas, kad kiekvienas papildomas subjektas tęstų gamybą, kiekybiškai apima implicitines išlaidas. Nulinis pelnas - ekonominė situacija, kai produkto pardavimo kaina lygi vidutinėms išlaidoms. Pelnas produkcijos vienetui - grynojo pelno ir produkcijos kiekio santykis. Ribinis pelnas - skirtumas tarp ribinių įplaukų ir ribinių išlaidų. Kooperatinės bendrovės per finansinius metus uždirbto grynojo pelno paskirstymas patvirtinamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Grynasis pelnas skirstomas šia eilės tvarka: atsargos (rezerviniam) kapitalui papildyti; apyvartai proporcingoms išmokoms mokėti; dividendams mokėti. Pelno likutis naudojamas įstatuose nustatyta tvarka. Dividendams mokėti skiriama iki 10 procentų grynojo pelno. Maksimalus dividendo dydis nustatomas kooperatinės bendrovės įstatuose. Apskritai ekonomistų požiūriu, pelnas yra atpildas už intelektualiojo kapitalo specifinį bruožą - verslo gabumus. Verslininko veikla apima: Iniciatyvumą. Valdymo sprendimų originalumą. Inovacijų diegimą. Atsakomybę už ekonominę riziką. Dalis verslininko pajamų sudaro normalųjį pelną. Tai minimaliosios pajamos ar būtinas atpildas, kad verslininkas liktų tam tikroje veiklos srityje. Svarbiausios ekonominio pelno susidarymo priežastys yra šios: Rizika, kurią prisiima verslininkas. Ekonominis pelnas yra lyg atpildas už riziką. Monopolinė valdžia. Verslininkas, turintis monopolinę valdžią, gali neįsileisti į rinką konkurentų ir keisti produkto kainą sau naudinga linkme, garantuojančią ekonominį pelną. 2. Įmonės veiklos pelningumo rodikliai Įmonės veiklos pelningumo rodikliai laikomi svarbūs, nes būtent jie rodo, kokį pelną uždirba akcininkų investuoti pinigai. Paprastai įmonės pelningumo rodikliai lyginami su kitų ūkio šakų įmonių rodikliais, su ankstesnių metų rodikliais arba su pelningumu, kuris galėjo būti gautas pasirinkus alternatyvius investavimo būdus. Jie padeda investuotojams orientuotis, ar verta investuoti į tą įmonę, ar pinigus geriau padėti į banką. Tokį sprendimą galima priimti lyginant bankų mokamas palūkanas su akcinio kapitalo pelningumu įmonėje. Pelningumo rodikliai geriausiai apibendrina ir susintetina įmonės veiklos rezultatus. Iš jų sprendžiama, kokią realią naudą gaus akcininkai, investuodami savo kapitalą į šią įmonę. Svarbiausias įmonės veiklos efektyvumą apibūdinantis kriterijus yra grynasis pelnas, kuriuo remiantis skaičiuojami pagrindiniai santykiniai pelningumo rodikliai, parodantys kokia kaina gaunamas pelnas. Aprašysime svarbiausius ir dažniausiai naudojamus pelningumo rodiklius. 1. Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklio (BPR) dydis parodo, kokia bendrojo pelno suma tenka vienam pardavimų pajamų piniginiam vienetui: BPR = BP/PP BP - bendrojo pelno suma, Lt; PP - pardavimų pajamos, Lt. Apskaičiuojant bendrojo pelningumo rodiklį, naudojama grynųjų pardavimų pajamų sąvoka, kuri reiškia, kad iš pardavimų pajamų yra atimamos pirkėjams suteiktos nuolaidos ir diskontai. Bendrojo pelningumo rodikliu daugiausia naudojasi įmonės vadovai, vertindami ryšį tarp esamos kainų politikos, veiklos sąnaudų ir pirkėjų pardavimų apimties. Iš šio rodiklio galima spręsti, ar pakankamas skirtumas tarp parduodamų prekių kainų ir jų gamybos sąnaudų. Juo remiantis galima kontroliuoti parduodamų prekių savikainą ir įmonės kainodaros politiką, vadovų gebėjimą parduoti savo produktus. Iš šio rodiklio dydžio papras ...

Raktiniai žodžiai   Darbo raktiniai žodžiai

pelnas pelningumas pardavimas rodiklis bendras sąnauda parduoti grynas gauti įprastinis ekonominis įmonė finansinis apskaičiuoti vadovas įplauka nuostolis dydis suma skirtumas ribinis rezultatas išlaidos vienetas verslininkas uždirbti ataskaitinis svarbus priežastis pp efektyvumas akcininkas skirti savikaina rezervas parodyti naudoti mokėti metai likti laikotarpis koks apimtis valia vadinti strategija papildyti netekimai darbas apskaita atpildas pagražinti ak potvynis linkmė tarti susirūpinti netikėti pakakti reikėti paaiškėti gaisras neigti didis kooperatinis atsargus tikti pasibaigti dauginti neįsileisti